Border Collie

Border Collie

Border Collies staan wereldwijd bekend om hun enorme intelligentie, slimheid en de wil om te werken.
Ze willen graag commando’s aanleren en ze opvolgen en zijn daarom ook eenvoudig op te voeden.
Je kunt met de Border Collie allerlei sporten beoefenen b.v. : behendigheid, gehoorzaamheid, flyball, doggydance, hooperen, schapen drijven en nog veel meer.
Ook zijn ze uiterst enthousiast, speels, waaks wendbaar en alert.
Vele tonen een overgevoeligheid voor b.v. humeurigheid of stemverheffing van de baas, door onmiddellijk vertoon van onderdanigheid.
Een Border Collie die aan zijn behoefte tegemoet wordt gekomen, is een hond die ook in huis, in het gezin en in het algemeen, uitstekend functioneert.
Voor een doorsnee huishond, van het type dat alleen zondags mee mag naar het bos is de Border Collie niet geschikt.

www.prinspetfoods.nl